Guangzhou Panyu Datong Electronics Co.,Ltd
  • Contactkaty lan
  • Phone86-20-84765362
  • Addressluo zhuang kou Guangzhou,Guangdong
Best Products about Piezo Buzzer-Without Builit-in Oscillator , Piezo Buzzer- Builit-in Oscillator and piezo element

Company Profile

  • Guangzhou Panyu Datong Electronics Co.,Ltd
  • Guangzhou Guangdong China
  • 201 - 300 People
  • North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Western Europe, Southern Europe